ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.ค. 2563
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.ค. 2563
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.ค. 2563
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.ค. 2563
95 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.ค. 2563
96 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร 30 มิ.ย. 2563
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มิ.ย. 2563
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 มิ.ย. 2563
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้าดินสำหรับปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มิ.ย. 2563
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามแนวโครงการพระราชดำริเศรษกิจพอเพียง (เมล็ดพันธ์ุและอุปกรณ์เกี่ยวกับการปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81