ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์พิธีทำบุญตักบาตร โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แ่ห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ส.ค. 2561
472 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงต่างๆทั่วเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ส.ค. 2561
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ส.ค. 2561
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วัสดุกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬาลานสกาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.ค. 2561
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.ค. 2561
476 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ก.ค. 2561
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ค. 2561
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ก.ค. 2561
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะ ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ก.ค. 2561
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78