ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ก.ย. 2561
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการประปา )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ก.ย. 2561
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ธ 1805 (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ก.ย. 2561
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ก.ย. 2561
475 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.ย. 2561
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมแซมระบบเสียงตามสาย โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ก.ย. 2561
477 ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ก.ย. 2561
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-42-0023/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ก.ย. 2561
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ทั่วเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.ย. 2561
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 -56 0035 และเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-002 ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81