ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกา   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563  วันที่  31  กรกฎาคม  2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน