ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกุญแจประตู ห้องประชุมลานแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ต.ค. 2562
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ต.ค. 2562
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ต.ค. 2562
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ต.ค. 2562
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ต.ค. 2562
226 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ต.ค. 2562
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ต.ค. 2562
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคต ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ต.ค. 2562
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ต.ค. 2562
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมามหรสพ(รำวงเวียนครก)โครงการจัดงานประเพณีชักพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81