ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหมรับโครงการงานเทศกาลงานเดือนสิบ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2562
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2562
223 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ก.ย. 2562
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.ย. 2562
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.ย. 2562
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.ย. 2562
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.ย. 2562
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.ย. 2562
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ก.ย. 2562
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78