ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2563
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2563
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมามหรสพ (รำวงเวียนครก) โครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการรักษาความสะอาดด้วยการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78