ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
671 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 26 เม.ย. 2559
672 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหอย-ไสเนียง (แยกบ้านนายบุญธรรม สว่างภพ) ดาวน์โหลดเอกสาร 02 มี.ค. 2559
673 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำสายซอยพัฒนาการ 2 (ชุมชนหน้าอำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ม.ค. 2559
674 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัอจ้างในรอบเดือนธันวาคม ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ธ.ค. 2558
675 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายนุกูล ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ธ.ค. 2558
676 ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ธ.ค. 2558
677 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบอน-หลังเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 30 พ.ย. 2558
678 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ต.ค. 2558
679 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2558
680 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81