ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
671 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบบริเวณน้ำตกกะโรมถึงโรงกรองน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ก.ค. 2558
672 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ค. 2558
673 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ค. 2558
674 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction) โครงการวางท่อประปาใกล้ กม. 15 ถึง กม. 18 ถนนสาย 4015 ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ก.ค. 2558
675 ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเอกสาร 22 มิ.ย. 2558
676 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อประปา กิโลเมตรที่ 15 ถึงกิโลเมตรที่ 18 ถนนสาย 4015 ดาวน์โหลดเอกสาร 18 มิ.ย. 2558
677 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 06 มิ.ย. 2558
678 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ค. 2558
679 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ค. 2558
680 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัอจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78