ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.พ. 2561
572 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.พ. 2561
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสไม่ปรับอากาศ (รดพัดลม)พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2561
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2561
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2561
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2561
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2561
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2561
579 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.พ. 2561
580 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายภิญโญ ระยะ 2 ซอยข้างบ้านนางจัด โอฬาร์วรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82