ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลดูแลสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 พ.ย. 2560
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 พ.ย. 2560
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 พ.ย. 2560
574 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-47-0036 ดาวน์โหลดเอกสาร 29 พ.ย. 2560
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 พ.ย. 2560
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 พ.ย. 2560
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปฏิทินแขวน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 พ.ย. 2560
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ย. 2560
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ชุดดอกไม้ประดับโต๊ะประธานโพเดี่ยม อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ย. 2560
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สายสะพายกำมะหยี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79