ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ม.ค. 2563
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ม.ค. 2563
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ม.ค. 2563
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ม.ค. 2563
195 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ธ.ค. 2562
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ธ.ค. 2562
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าอุปกรณ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ธ.ค. 2562
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผ้าม่านปรับแสงภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ธ.ค. 2562
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์จัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ธ.ค. 2562
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81