ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
191 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 ต.ค. 2562
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์จัดการประชุมโครงการถนนปลอดถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ต.ค. 2562
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกุญแจประตู ห้องประชุมลานแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ต.ค. 2562
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ต.ค. 2562
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ต.ค. 2562
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ต.ค. 2562
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ต.ค. 2562
198 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ต.ค. 2562
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ต.ค. 2562
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคต ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78