ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
81 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายซอยตาแปลก-นาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ค. 2563
82 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E1/2563ารจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายซอยตาแปลก-นาข่า ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ค. 2563
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กง 4715 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ค. 2563
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ค. 2563
85 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ค. 2563
86 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองการประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ค. 2563
87 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายซอยตาแปลก-นาข่า ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ก.ค. 2563
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ก.ค. 2563
89 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำซอยบ้านตลาด-สี่กั๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ก.ค. 2563
90 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81