ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
261 แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายภิญโญ-นาข่า ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ค. 2562
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ค. 2562
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ค. 2562
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ค. 2562
265 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ค. 2562
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งรถผลาชาติ งานเทศกาลม้งคุดหวานของดีลานสพา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ก.ค. 2562
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ก.ค. 2562
268 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 /2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ก.ค. 2562
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2562 (จ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.ค. 2562
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78