ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
261 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ก.ย. 2562
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ก.ย. 2562
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงงานเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ก.ย. 2562
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ก.ย. 2562
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนซอยหลังโรงพยาบาล ระยะ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ส.ค. 2562
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคูระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ส.ค. 2562
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาการ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ส.ค. 2562
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ส.ค. 2562
269 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ส.ค. 2562
270 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81