ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มี.ค. 2562
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มี.ค. 2562
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 มี.ค. 2562
334 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 มี.ค. 2562
335 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 12 มี.ค. 2562
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มี.ค. 2562
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 มี.ค. 2562
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 มี.ค. 2562
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 มี.ค. 2562
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78