ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 พ.ค. 2562
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดาวเรืองและอิฐแดง (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 พ.ค. 2562
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 03 พ.ค. 2562
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ค. 2562
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 เม.ย. 2562
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 เม.ย. 2562
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 เม.ย. 2562
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 เม.ย. 2562
339 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 เม.ย. 2562
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดทำแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81