ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 เม.ย. 2563
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมวยเลขครุภัณฑ์ 416-51-0020 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 เม.ย. 2563
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 เม.ย. 2563
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 เม.ย. 2563
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 เม.ย. 2563
146 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 09 เม.ย. 2563
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 เม.ย. 2563
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 เม.ย. 2563
149 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1992 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร 08 เม.ย. 2563
150 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81