ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
141 ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มี.ค. 2563
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสารฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 06 มี.ค. 2563
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสี่กั๊กเพื่อเป็นสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 มี.ค. 2563
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน กองการประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 02 มี.ค. 2563
145 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลการผลิตน้ำประปาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.พ. 2563
146 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ ประจำปี 2562 (กองการประปา) ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ก.พ. 2563
147 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.พ. 2563
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ก.พ. 2563
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.พ. 2563
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78