ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
651 เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E2/2560 โครงการจัดซื้อรถกระเช้า (รถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮโดรลิค) ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ส.ค. 2560
652 แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถกระเช้า (รถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮโรลิค) ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ส.ค. 2560
653 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า (รถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮโดรลิด)เทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ส.ค. 2560
654 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประดับดาวเรืองในงานจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ก.ค. 2560
655 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส้่งซื้อสั่งจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 10 เม.ย. 2560
656 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มี.ค. 2560
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ชุด LED สปอร์ตไลน์ ขนาด 30 w โดยิวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ม.ค. 2560
658 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ธ.ค. 2559
659 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ธ.ค. 2559
660 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82