ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรโข่ง ขนาด 80 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2561
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายดูดน้ำขนาด 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์หัวต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2561
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กง 4715 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2561
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81- 9779 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2561
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-9779 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2561
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-490015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ส.ค. 2561
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถผลาชาติ งานเทศกาลมังคุดหวานของดีลานสกาและงานกาชาด ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ส.ค. 2561
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกโค้งโพลิคาร์โบเนตใช้ภายนอกอาคารขนาด 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ส.ค. 2561
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ส.ค. 2561
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81