ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
481 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.ค. 2561
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 9478 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ก.ค. 2561
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มิ.ย. 2561
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 -52 0024 โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มิ.ย. 2561
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มิ.ย. 2561
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มิ.ย. 2561
487 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มิ.ย. 2561
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มิ.ย. 2561
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายซอยหลังอำเภอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มิ.ย. 2561
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78