ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
661 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2559
662 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางสาวเกสร เนาวาสน์ (ชุมชนบ้านตลาด) ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.ย. 2559
663 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณสี่แยกวัดไทรงาม (ชุมชนวัดไทรงาม) ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2559
664 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ส.ค. 2559
665 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 ก.ค. 2559
666 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสาย 4015 -นาพรุ (ฝั่งสถานีตำรวจ) ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ก.ค. 2559
667 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสาย 4015-นาพรุ (ฝั่งสถานีตำรวจ) ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ก.ค. 2559
668 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสาย 4015-นาพรุ (ฝั่งสถานีตำรวจ) ดาวน์โหลดเอกสาร 22 มิ.ย. 2559
669 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำสาย 4015 - นาพรุ ฝั่งสถานีตำรวจ ดาวน์โหลดเอกสาร 13 มิ.ย. 2559
670 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81