ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
751 ทต.ลานสกา ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างดาดรางระบายน้ำห้วยสีแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มี.ค. 2553
752 ทต.ลานสกา ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดรางระบายน้ำห้วยสีแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มี.ค. 2553
753 ทต.ลานสกา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 16 มี.ค. 2553
754 ทต.ลานสกา ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)โครงการก่อสร้างดาดรางระบายน้ำห้วยสีแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มี.ค. 2553
755 ทต.ลานสกา ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ต.ค. 2552
756 ทต.ลานสกา ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 15 มิ.ย. 2552
757 ทต.ลานสกา ประกาศผลการสอบจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร 29 พ.ค. 2552
758 ทต.ลานสกา ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 28 พ.ค. 2552
759 ทต.ลานสกา สอบราคาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร 14 พ.ค. 2552
760 ทต.ลานสกา สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร 14 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| 76 |77| |78| |79