ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
751 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ธ.ค. 2556
752 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ย. 2556
753 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น 1 (8 ล้อ) 2 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.ย. 2556
754 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสาย 4015 – ไม้หลา (ฝั่งตรงกันข้ามสวนสาธารณะ) ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ส.ค. 2556
755 เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ก.ค. 2556
756 เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 02 ก.ค. 2556
757 ประกาศสอบราคาจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 มิ.ย. 2556
758 เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบริเวณโรงกรองน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มิ.ย. 2556
759 เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแค็บ) ดาวน์โหลดเอกสาร 20 พ.ค. 2556
760 สอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร 15 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| 76 |77| |78| |79| |80| |81| |82