ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
161 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ม.ค. 2563
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ม.ค. 2563
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ม.ค. 2563
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ม.ค. 2563
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ม.ค. 2563
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ม.ค. 2563
167 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ธ.ค. 2562
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ธ.ค. 2562
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าอุปกรณ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ธ.ค. 2562
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผ้าม่านปรับแสงภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78