ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 มี.ค. 2563
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อสีเพื่อทาทำสัญญาณอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 มี.ค. 2563
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 มี.ค. 2563
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ( COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 มี.ค. 2563
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 มี.ค. 2563
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มี.ค. 2563
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขรต. 938 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มี.ค. 2563
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนซอยหลังโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มี.ค. 2563
169 ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มี.ค. 2563
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสารฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 06 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81