ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
721 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนางสุธี ศรีใส ดาวน์โหลดเอกสาร 27 พ.ย. 2557
722 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ ซอยพัฒนาการ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 พ.ย. 2557
723 สอบราคาจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 10 พ.ย. 2557
724 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ต.ค. 2557
725 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2557
726 ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายหนองหอย - ไสเนียง ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ก.ย. 2557
727 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการวางท่อประปาถนนสายถนน 3013 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2557
728 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำสายหนองหอย-ไสเนียง (แยกบ้านนายบุญธรรม สว่างภพ) ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ย. 2557
729 สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังถนนพัฒนาการ 1 และ 3 โครงการบุกเบิกถนนสานบ้านนายภิญโญ-นาข่า ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.ค. 2557
730 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 20 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| 73 |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81