ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 พ.ย. 2562
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 พ.ย. 2562
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปฏิทินแขวน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ย. 2562
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กง 4715 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ย. 2562
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ย. 2562
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ย. 2562
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ย. 2562
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 9478 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 พ.ย. 2562
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ย. 2562
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78