ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
181 แจ้งให้นายภาณุวัฒน์ รอดอุปการ เข้ามารับเงินประกันสัญญาจ้างที่ครบกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ก.พ. 2563
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ม.ค. 2563
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพื้นทรายล้างบริเวณพื้นบันไดทางขึ้นเทศบาลด้านหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ม.ค. 2563
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกสี่กั๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ม.ค. 2563
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ม.ค. 2563
186 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ม.ค. 2563
187 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตลุาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ม.ค. 2563
188 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ม.ค. 2563
189 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ม.ค. 2563
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81