ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ก.ย. 2563
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ก.ย. 2563
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ก.ย. 2563
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหมรับน้อย จำนวน 20 ชุด พร้อมคนถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.ย. 2563
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.ย. 2563
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งในอาคารศูนย์กี่ฬาต่อต้านยาเสพติด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.ย. 2563
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
38 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
39 การเปิดประมูลเช่าตลาดเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78