ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
31 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ต.ค. 2563
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะ ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ต.ค. 2563
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธ ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ต.ค. 2563
34 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ต.ค. 2563
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลระบบผลิตน้ำประปาบนน้ำตกกะโรม โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2563
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาจดบันทึกมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2563
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2563
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการฏิบัติงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2563
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2563
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81