ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าอุปกรณ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ธ.ค. 2561
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ธ.ค. 2561
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ธ.ค. 2561
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0032/2 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ธ.ค. 2561
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการขุดลอกโคลนตมและปรับเกลี่่ยล้มต้นไม้บริเวณคันรางระบายน้ำห้วยสีแก้วโยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ธ.ค. 2561
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกทำความสะอาดคูระบายน้ำสายสี่แยกวัดไทรงาม-วัดไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ธ.ค. 2561
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-45-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ธ.ค. 2561
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน อาจารย์สงคราม ปรีชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ธ.ค. 2561
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาการ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ธ.ค. 2561
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81