ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ส.ค. 2561
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบทั่วเขตเทศบาล จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ส.ค. 2561
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณปากซอยหนองบอน-วัดโคกโพธิสถิตและปากซอยหนองหอย-ไสเนียง (ชุมชนทางชักพระ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ส.ค. 2561
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0015/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ส.ค. 2561
495 ประกวดราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ทั่่่วเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ส.ค. 2561
496 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E 3/2561 การจัดซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงต่างๆทั่วเขตเทศบาล ตามประกาศเทศบาลตำบลลานสกา ลงวันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ส.ค. 2561
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการประปา )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ส.ค. 2561
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ส.ค. 2561
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์พิธีทำบุญตักบาตร โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แ่ห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ส.ค. 2561
500 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงต่างๆทั่วเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 06 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81