ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
451 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลระบบผลิตน้ำประปาบนน้ำตกกะโรม ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2561
452 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาจดบันทึกมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2561
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.ย. 2561
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ย. 2561
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0024/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ย. 2561
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0015/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ย. 2561
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนศาลาที่พักผู้โดยสาร (บริเวณหน้าไปรษณีย์ลานสกา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ย. 2561
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีน(ชนิดผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2561
459 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2561
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81