ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามแนวโครงการพระราชดำริเศรษกิจพอเพียง (เมล็ดพันธ์ุและอุปกรณ์เกี่ยวกับการปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุตามแนวโครงการพระราชดำริเศรษกิจพอเพียง  (เมล็ดพันธ์ุและอุปกรณ์เกี่ยวกับการปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน