ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E 11/2564 การจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ตามประกาศเทศบาลตำบลลานสกา ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ
  รายละเอียด :

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   E 11/2564  การจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน  ขนาดใหญ่มาก  ตามประกาศ เทศบาลตำบลลานสกา ลงวันที่  17   กุมภาพันธ์  2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน