ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)
  รายละเอียด :

 แผนการใช้จ่ายเงินรวม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ไตรมาส 3  (เดือนเมษายน  -  มิถุนายน   2564)  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน