ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลานสกา  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน