ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ก.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ก.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 12 ก.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.ค. 2564
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ก.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกทำความสะอาดคูระบายน้ำซอยพัฒนาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ก.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกทำความสะอาดคูระบายน้ำซอยพัฒนาการ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ก.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ก.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85