ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.ค. 2563
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.ค. 2563
3 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร 30 มิ.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 มิ.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 มิ.ย. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้าดินสำหรับปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มิ.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามแนวโครงการพระราชดำริเศรษกิจพอเพียง (เมล็ดพันธ์ุและอุปกรณ์เกี่ยวกับการปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 มิ.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 มิ.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 24 มิ.ย. 2563
10 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 23 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71