ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ก.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหมรับน้อย จำนวน 20 ชุด พร้อมคนถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งในอาคารศูนย์กี่ฬาต่อต้านยาเสพติด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
6 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
7 การเปิดประมูลเช่าตลาดเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ส.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณหลุมขยะเก่าเทศบาลตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75