ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563- เดือนธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.พ. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวัสดุตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ก.พ. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0032/2 และ416-62-0041 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ก.พ. 2564
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ก.พ. 2564
5 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E 11/2564 การจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ตามประกาศเทศบาลตำบลลานสกา ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ก.พ. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณอาคารหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ก.พ. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โซ่เครื่องเลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0020/2 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักเบาะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9478 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ก.พ. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างถนนเลียบห้วยสีแก้ว (ข้างบ้านนางสุธี ศรีใส) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82