ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๑๗๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ม.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพร้อมธงเตือนระดับการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ธ.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ธ.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ธ.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์ตรวจการณ์ กง ๔๗๑๕ นศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ธ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินแขวนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ธ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 07 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93