ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาุเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลระบบผลิตน้ำประปาบนน้ำตกกะโรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาจดบันทึกมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านไฟฟ้า จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91