สภาเทศบาล
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
81 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ก.ย. 2558
82 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ส.ค. 2558
83 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ส.ค. 2558
84 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ค. 2558
85 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 มิ.ย. 2558
86 ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มิ.ย. 2558
87 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มิ.ย. 2558
88 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ค. 2558
89 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 เม.ย. 2558
90 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 13 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14