สภาเทศบาล
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
31 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ม.ค. 2562
32 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.ย. 2561
33 สภาเทศบาลตำบลลานสกาขอเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.ย. 2561
34 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ก.ย. 2561
35 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ส.ค. 2561
36 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ส.ค. 2561
37 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ค. 2561
38 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ค. 2561
39 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 เม.ย. 2561
40 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี 2561 และระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14