สภาเทศบาล
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
21 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ( ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ส.ค. 2562
22 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ส.ค. 2562
23 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1 ) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 ส.ค. 2562
24 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.ค. 2562
25 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 30 พ.ค. 2562
26 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 พ.ค. 2562
27 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 เม.ย. 2562
28 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี 2562 และระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 05 มี.ค. 2562
29 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ก.พ. 2562
30 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14