สภาเทศบาล
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
71 ขอเชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 พ.ค. 2559
72 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 เม.ย. 2559
73 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 มี.ค. 2559
74 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 มี.ค. 2559
75 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 มี.ค. 2559
76 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2559 และวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 08 มี.ค. 2559
77 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ก.พ. 2559
78 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ม.ค. 2559
79 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ย. 2558
80 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14