สภาเทศบาล
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
41 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ค. 2561
42 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ค. 2561
43 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 เม.ย. 2561
44 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี 2561 และระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 14 มี.ค. 2561
45 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ก.พ. 2561
46 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ม.ค. 2561
47 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 29 ก.ย. 2560
48 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.ย. 2560
49 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.ย. 2560
50 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14