สภาเทศบาล
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 หลักเกณฑ์การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ย. 2563
2 ขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประุชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ย. 2563
3 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 ต.ค. 2563
4 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ส.ค. 2563
5 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ส.ค. 2563
6 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ค. 2563
7 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 มี.ค. 2563
8 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 13 มี.ค. 2563
9 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 มี.ค. 2563
10 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14