สภาเทศบาล
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 ขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประุชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 พ.ค. 2564
2 แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 07 พ.ค. 2564
3 แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 07 พ.ค. 2564
4 แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 07 พ.ค. 2564
5 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 07 พ.ค. 2564
6 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร 07 พ.ค. 2564
7 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 07 พ.ค. 2564
8 สภาเทศบาลตำบลลานสกา ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 30 พ.ย. 2563
9 หลักเกณฑ์การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ย. 2563
10 ขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประุชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15