สภาเทศบาล
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 13 มี.ค. 2563
2 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 มี.ค. 2563
3 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 มี.ค. 2563
4 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.พ. 2563
5 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ม.ค. 2563
6 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ธ.ค. 2562
7 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 26 พ.ย. 2562
8 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 18 ต.ค. 2562
9 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ต.ค. 2562
10 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13