ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
1 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 มิ.ย. 2564
2 ประกาศงดการเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควันในพื้นที่เทศบาลตำบลลานสกาโดยเด็ดขาด ดาวน์โหลดเอกสาร 17 มิ.ย. 2564
3 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลลานสกาสั่งการและปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 20 พ.ค. 2564
4 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 18 พ.ค. 2564
5 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ค. 2564
6 ข้อมูลการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
7 ข้อมูลการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
8 การให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
9 ข้อมูลการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
10 ข้อมูลการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27