ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
1 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 01 พ.ค. 2564
2 ข้อมูลการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
3 ข้อมูลการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
4 การให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
5 ข้อมูลการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
6 ข้อมูลการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
7 ข้อมูลการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 เม.ย. 2564
8 แผนที่แนวเขตเทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 08 เม.ย. 2564
9 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร 07 เม.ย. 2564
10 การเผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติช้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27