หน่วยตรวจสอบภายใน
เรื่อง : ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลลานสกา โดย หน่วยตรวจสอบภายใน ขอประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง) ในเทศบาลตำบลลานสกา มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานสกา ตามรายละเอียดดังแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน คน