ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิ..:อ่าน 71 คน กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชืกสภาเทศบาลต..:อ่าน 109 คน เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ในวัน..:อ่าน 58 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมน..:อ่าน 56 คน รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต..:อ่าน 65 คน
เลือกตั้งเทศบาลตำบลลานสกา
     
เลือกตั้งเทศบาลตำบลลานสกา เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
   
 
   

เทศบาลตำบลลานสกา  ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลผู้มีสิทธืเลื่อกตั้ง  ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา  ในวันอาทิตย์ที่  28  มีนาคม  2564  เวลา  08.00 -17.00 น.  ณ  หน่วยเลือกตั้งตามที่ท่านมีชื่อ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564