หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 06 พ.ย. 2562
2 นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร 06 พ.ย. 2562
3 นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ก.ย. 2561
4 นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยการดำเนินการควบคุมภายใน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 17 ก.ย. 2561
5 หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุมภายใน แบบ ปค.1 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ก.พ. 2561
6 นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 27 ก.ย. 2560
7 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 พ.ย. 2556
8 ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร 22 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : 1