สภาเทศบาล
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
  รายละเอียด :

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ.2561  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน คน