สภาเทศบาล
เรื่อง : สภาเทศบาลตำบลลานสกาขอเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม
  รายละเอียด :

สภาเทศบาลตำบลลานสกาขอเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  2561  ในวันคุกร์ที่  28  กันยายน  2561  เวลา 09.30   น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  รายละเอียดวาระการประชุมตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน คน