สภาเทศบาล
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

 นายอำเภอลานสกา  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2561  มีกำหนด  10  วัน  นับตั้งแต่วันที่  20  -29  กันยายน  2561  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน คน