สภาเทศบาล
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

สภาเทศบาลตำบลลานสกา   ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  (ครั้งที่  2) ประจำปี  2561  ในวันจันทร์ที่  27  สิงหาคม  2561  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมลานแก้ว  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน คน