สภาเทศบาล
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ปี 2561
  รายละเอียด :

สภาเทศบาลตำบลลานสกา  ขอเชิญประชาชนที่สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่  1) ปี 2561  รายละเอียดระเบียบวาระการประชุมตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน คน