ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวืธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวืธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน คน