สภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  2561  มีกำหนด  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่  1 -30  สิงหาคม  2561  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน คน