สภาเทศบาล
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

 สภาเทศบาลตำบลลานสกา  ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ประจำปี  2561  ในวันจันทร์ที่  28  พฤษภาคม  2561  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมลานแก้ว  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ื รายละเอียดวาระการประชุมตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน คน