สภาเทศบาล
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2561  กำมีหนด  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ 1 - 30    พฤษภาคม  2561  รายละเอียดประกาศตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน คน