สภาเทศบาล
เรื่อง : กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี 2561 และระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2562
  รายละเอียด :

กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี  2561  และระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ   สมัยแรกของปี  2562  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลดทืี่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน คน