ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกาขอเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งงานก่อสร้าง  โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน  รายละเอียดประกาศตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพ้รอมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน คน